Map page

Rookmelderwetgeving in de Europese Unie

In Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Ierland bestaat er een uitgebreide rookmelderverplichting voor particuliere woonruimten. In veel EU-landen is er echter nog steeds behoefte aan maatregelen voor de bescherming van woningen tegen brand met rookmelders.


EU Overview

Uitgebreide rookmelderverplichtingt
Minstens 1 rookmelder per woning
Geen rookmelderverplichting

De kaart toont de verspreiding van verplichte rookmelders voor flats en huizen in Europa (Status 01/2022). In Groot-Brittannië bijvoorbeeld zijn rookmelders al sinds 1992 verplicht. Schotland is het eerste land waar alle woningen zelfs met rookmelders in een netwerk moeten worden uitgerust.

In Duitsland wordt de bevolking met het initiatief “Rookmelders redden levens” al meer dan 20 jaar met succes voorgelicht over brandveiligheid. Tegenwoordig zijn rookmelders verplicht in alle slaapkamers, kinderkamers en gangen die als vluchtroute worden gebruikt. In Berlijn en Brandenburg moeten alle gemeenschappelijke ruimten ook met rookmelders zijn uitgerust.

De informatie over de juridische situatie in de afzonderlijke landen is gebaseerd op onze huidige kennis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volledigheid en juistheid. Let op de feitelijke juridische situatie en de gedetailleerde regelgeving in uw land of het land van uw keuze.

Mocht u op de hoogte zijn van wijzigingen in de juridische situatie in uw land of in een ander land, stuur ons dan meer gedetailleerde informatie per e-mail naar info@q-certified.eu onder vermelding van het trefwoord “legal regulation”. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien u ons de verordeningen zelf of gegevens over de plaats waar zij kunnen worden gevonden, zou kunnen doen toekomen.

Consumentenvoorlichting in Duitsland als voorbeeld

De jaarlijkse rookmelder-dag


De rookmelder-dag in de Scandinavische landen en in Duitsland bevordert de jaarlijkse voorlichting over rookmelders. In Duitsland vindt de Dag van de Rookmelder altijd plaats op vrijdag de 13e, die in de volksmond ook wel ongeluksdag wordt genoemd. Tijdens de Dag van de Rookmelder wordt onder meer aandacht besteed aan brandpreventie, de installatie en het onderhoud van rookmelders en wat te doen in geval van brand.

Rookmelder-dag infographic
Uittreksel uit media-evaluatie vanaf 2019/2020

Doeltreffendheid van de rookmelderverplichting


Het aantal mensen dat in Duitsland door rookmelders bij brand wordt gered, is in een paar jaar tijd gestegen van een gemiddelde van 1,2 tot meer dan vier mensen per dag (media-evaluatie vanaf 2019/2020). Ook de studie “Effectiveness of compulsory smoke alarms” van Dr. Sebastian Festag en Dr. Marion Meinert toont aan dat verplichte rookmelders direct doeltreffend zijn om het aantal sterfgevallen terug te dringen.

Rookmelders zinvol installeren


Op basis van meer dan 20 jaar ervaring met rookmelders in Duitse huishoudens beveelt het initiatief “Rookmelders redden levens” aan om de melders niet alleen in vluchtroutes te installeren, maar ook in slaapkamers en kinderkamers, en idealiter ook in de woonkamer, om de bewoners te waarschuwen in geval van brand. In geval van brand heeft een bewoner van een flat slechts 120 seconden om te ontsnappen. Hoe eerder u in geval van nood door de rookdetector wordt gewaarschuwd, hoe groter de kans dat u de brand ongedeerd overleeft.

Rookmelder installatie 2-kamer appartement