Certificatie-rookmelders


Uw rookmelders nu voor de „Q“ licentiëren


De „Q“ is een geregistreerd Europees keurmerk voor de identificatie van rookmelders. Fabrikanten kunnen de kwaliteit van hun rookmelders laten certificeren volgens de technische richtlijnen en de Q-licentie aanvragen bij het Forum Brandrauchprävention.

De nieuwe „Q“ volgens het merkenreglement


Het Uniemerk „Q“ stelt voor rookmelders hoge kwaliteitskenmerken vast, die verder gaan dan de standaardnorm, evenals de daarvoor noodzakelijke bewijsprocedure. Belangrijke kenmerken zijn de 10-jarige levensduur met ingebouwde batterij, een hoog niveau van beveiliging tegen storingen en valse alarmen, de technisch verbeterde functioneringscontrole en de automatische vervuilingscompensatie.

Voor gebruikers, dienstverleners en afvalverwerkingsbedrijven kan ook duurzame deactivering na het demonteren van de melder belangrijk zijn. Nieuw zijn bovendien de kwaliteitseisen aan de ingebouwde communicatiemodule voor radioverbinding naar buiten en radio-overdracht tussen de melders om alarmsignalen door te geven.

Het complete merkenreglement kunt u vinden op q-certified.eu/en/regulations

Heeft u vragen over productcertificatie?

Uw voordelen

Bevestiging van de hoogst mogelijke standaarden

De technische richtlijnen voor de „Q“ stellen hoge technische en kwalitatieve eisen aan de melder – en zorgen zo voor een betere marktpositie.


Het keurmerk voor Europa

Het Uniemerk „Q“ geldt voor heel Europa – en zet nieuwe kwaliteitsmaatstaven. Verzeker u nu vast van uw voorsprong op de markt.


Nieuw marketingaanbod

Het nieuwe Q-marketinglabel zorgt voor betere herkenning en grotere belangstelling – of dat nu op het verkooppunt, op de verpakking of op uw eigen website is.

Uw traject naar de (nieuwe) Q-licentie

Alle documenten van het merkenreglement voor het Unie-garantiemerk „Q“ nr. 018155313 kunt u vinden op www.q-certified.eu/en/regulations

1. Technische specificaties 

De vfdb-richtlijn 14-01 geldt nog tot eind 2025 als uitgangspunt voor de technische controle die nodig is om de Q-licentie te krijgen. Daarnaast, en bindend vanaf 2026, gelden de hogere kwaliteitseisen volgens het merkenreglement. De nieuwe „Technische Richtlijn“ kunt u vinden op www.q-certified.eu/en/regulations


2. Keuringsinstelling 

Voor de controle en certificatie volgens het merkenreglement wordt gezorgd door ervaren Europese en Duitse keuringsinstellingen (CNPP Cert., KRIWAN Testzentrum, VdS Schadenverhütung).


3. Licentie aanvragen 

Wanneer u na geslaagde controle uw certificaties heeft gekregen, kunt u bij het daarmee door het forum belaste agentschap eobiont GmbH uw licentie aanvragen.

Meer informatie over het indienen van uw vormvrije aanvraag vindt u hier!


4. Reclame maken met de „Q“  

Na het sluiten van uw licentieovereenkomst ontvangt u niet alleen het Q-logo voor identificatie, maar ook het marketinglabel in het Duits, Engels, Frans en Nederlands om reclame voor uw rookmelder te maken.

Wilt u uw rookmelders volgens het Q-merkenreglement laten certificeren?
Neem contact met ons op!