Certificatie-vakman


Als Q-vakman voordelen genieten


De opleiding tot „Bevoegd Q-vakman voor rookmelders“ en Duitsland kwalificeert u voor advisering over en installatie van rookmelders. Vakbedrijven, die deze dienstverlening voornamelijk aanbieden met bevoegde Q-vakmensen, kunnen de licentie voor gebruik van het logo voor Q-vakmensen online aanvragen.

Voordelen als Q-vakman


U krijgt een degelijke, praktijkgerichte opleiding van deskundige trainers (momenteel alleen in Duitsland) – en uw onderneming kan overal het bekende Q-vakmanlogo gebruiken om klanten te winnen.

Deskundigeopleiding

De uniforme, actuele inhoud van de opleiding voor installatie en onderhoud van rookmelders ondersteunt u in de praktijk en geeft u de nodige zekerheid bij uitoefening van uw werkzaamheden.

Regelmatige updates bij aanmelding voor de nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte. We informeren u met regelmatige tussenpozen over al het belangrijke nieuws.

Registratie als gespecialiseerd bedrijf

Uw onderneming of uw werkgever kan zich aanmelden bij de databank voor gespecialiseerde adviseurs en publiekelijk reclame maken met de expertise van zijn Q-vakmensen.

Reclame maken met de „Q”

Via de databank voor gespecialiseerde adviseurs ontvangt u het actuele logo „Wij gebruiken – bevoegde Q-vakmensen”, dat u kunt downloaden om doeltreffend reclame te maken.

Inhoud van de opleiding

 1. Gevarenbron rook
  Hoe brand ontstaat en waarom rook zo gevaarlijk is.
 2. Techniek van de rookmelder
  Functioneringswijze en gebruiksbeperkingen van rookmelders
 3. Planning en inbouw van de rookmelder
  Richtlijnen van DIN 14676-1 voor de inbouw van rookmelders
 4. Functionering en onderhoud van de rookmelder
  Richtlijnen van DIN 14676-1 voor functionering en onderhoud van de rookmelder
 5. Normen en wetten
  DIN EN 14604 / DIN 14676-1 en -2 / bouwverordeningen
 6. Producten en eigenschappen
  Kwaliteitskenmerken/features

Drie opleidingsmethodes  

Inhouse door een eigen of daarvoor aangetrokken Q-trainer.
Bij een fabrikant, dienstverlener of een handwerkslieden- of schoornsteenvegersbond met een Q-trainer.
Digitaal bij een onderneeming met de Q-trainer van uw keuze!

Kosten/duur 

€ 30,00 licentiekosten voor de „Q“.

€ 5,00 administratiekosten voor de certificatie per deelnemer aan het forum.

De licentie is geldig voor vijf jaar en kan, wanneer het certificaat niet langer dan drie maanden verlopen is, worden verlengd door middel van een opleiding voor vakkundige actualisering. Een nieuwe test is in dat geval niet nodig.