Over ons

De organisatie


Het Forum Brandrauchprävention e.V. heeft de leiding over het in het jaar 2000 in Duitsland opgerichte initiatief „Rookmelders redden levens“, dat zich ten doel stelt het aantal brandslachtoffers in Duitsland aanmerkelijk terug te brengen. Brandpreventie, vooral door middel van rookmelders, staat daarbij centraal. De leden van het forum zijn toonaangevende overkoepelende organisaties, zoals onder meer de Duitse brandweerbond (DFV), de vereniging ter bevordering van de Duitse brandpreventie (vfdb), de Duitse bond van schoorsteenvegers (ZIV) en fabrikanten en dienstverleners. Het kantoor van het forum is het agentschap eobiont GmbH in Berlijn, dat ook dient als uw aanspreekpunt.

RRL_Logo_2017_x60

De geschiedenis van het Q-keurmerk

Het forum was al vroeg betrokken bij een goede kwaliteit van rookmelders op de markt. Binnen het kader van de vfdb, de „Vereniging ter bevordering van de Duitse brandpreventie“, ontwikkelden deskundigen de vfdb-richtlijn 14-01 voor hogere eisen aan rookmelders. Deze richtlijn vereist de minimumstandaard volgens DIN EN 14604 (zie CE-teken), maar vult die aan met aanzienlijk hogere kwaliteitseisen.

In 2011 werd voor de eerste keer het Q-keurmerk door het Forum Brandrauchprävention bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau geregistreerd en beschermd; in 2015 ook als gemeenschapsmerk voor de Europese markt. De „Q“ is technisch gezien gebaseerd op de vfdb-richtlijn 14-01 en geldt als onafhankelijk keurmerk voor hoogwaardige rookmelders met gecontroleerde lange levensduur en betere beveiliging tegen valse alarmen.

Het Q-keurmerk heeft sindsdien een vaste plaats op de markt veroverd. Zo wordt gebruik van de met de „Q“ gecertificeerde rookmelders bijvoorbeeld uitdrukkelijk gevraagd door de meerderheid van de professionele woningbouwverenigingen en de Duitse brandweer. Tot eind 2024 kunnen fabrikanten hun rookmelders nog laten licentiëren volgens de vfdb-richtlijn 14-01.

De „Q“ volgens het merkenreglement

Het Europese garantiemerk „Q“, dat eind 2020 bij het bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) werd geregistreerd, regelt niet alleen de hogere, aan de markt aangepaste kwaliteitseisen. Het merkenreglement definieert de gebruiksvoorwaarden van het merk, het toezicht erop (met inbegrip van de sanctieprocedure) en de procedure voor de keuringsinstellingen. U kunt alle eisen van het merkenreglement vinden op www.q-certified.eu/en/regulations

Vanaf 2025 wordt het Q-keurmerk alleen nog afgegeven voor rookmelders die volgens het merkenreglement gecontroleerd en gecertificeerd zijn.