Certificatie-Aanvraag


Informatie voor uw Q-licentieaanvraag volgens het merkenreglement


Voor de Q-certificatie van uw rookmelder volgens het merkenreglement vindt u hier een eerste overzicht van de over te leggen documenten.

Voor uw Q-licentieaanvraag volgens het merkenreglement heeft u nodig:

1. Prestatieverklaring

2. EU-certificaat prestatiebestendigheid (volledige kopie)

3. CE-conformiteitscertificaat voor het contractproduct

4. Schriftelijk Q-testrapport* plus Q-certificaat van een geautoriseerde technische instelling

5. Eventueel bevestiging van de geautoriseerde technische instelling over meldervarianten van het contractproduct.

6. Bevestiging van een geautoriseerde technische instelling over een contract voor permanente controle op het contractproduct (minstens 1 jaar, afhankelijk van de geldigheidsduur van het Q-certificaat)

*Voor de volgende technische kenmerken van rookmelders is het nodig kwaliteitsbewijzen te overleggen (samenvatting):

 • Niet op het net aangesloten energievoorziening, ingebouwd en berekend op een bedrijfsduur van de detectie- en alarmfuncties van minimaal 10 jaar
 • Bescherming tegen binnendringen van vreemde voorwerpen in de meetkamer 
 • Vochtigheid warmte, constant over 21 dagen zwaveldioxide (SO2) – corrosietest (duurtest over 21 dagen)
 • Schok (in bedrijf) 
 • Elektromagnetische compatibiliteit (test van storingsbestendigheid en straling afgevende elektromagnetische velden) 
 • Belasting door temperatuurverschil 
 • Grotere betrouwbaarheid van de voor het te beschermen doel relevante functies van de melder met betrekking tot de rooksensoren en het alarm 
 • Radio-overdracht tussen met elkaar verbonden rookmelders met betrekking tot de reikwijdte en duidelijkheid van de overdracht 
 • Vervuilingscompensatie
 • Duurzame deactivering na demonteren  
 • Activering na opnieuw monteren
 • Communicatiemodule voor radioverbinding naar buiten 

Verdere belangrijke informatie:

Ondertekening met firmanaam volgens het handelsregister of vergelijkbaar, postadres, telefoon/e-mail, websiteadres productnaam, controlenummer PLUS evt. features, productafbeeldingen in A x B-formaat


Licentiekosten voor de „Q“ volgens het merkenreglement:

€ 7000,00 netto per jaar

Sie erhalten:

Q-logo en designvoorschriften voor productetikettering, evenals het nieuwe marketinglabel in vier talen en verschillende taalcombinaties en een registratie in de databank voor Q-rookmeldersOverleggen van keuringsdocumenten voor het verkrijgen van een eigen merklicentie:

Een derde aanbieder, van wie het product al onder een andere naam gecertificeerd en gelicentieerd is, kan, wanneer het product technisch ONVERANDERD is, bij eobiont gebruiksrecht aanvragen. Opnieuw keuren is in dat geval niet nodig. Toon het contract met de fabrikant aan eobiont voor gebruik van de keuringsdocumenten.

Q-Rookmelders 

Q-vakman

Q-trainer